Akershus fylkesblomst

Idéen om fylkesblomster oppsto i 198 da man ønsket å finne fylkesvise botaniske motiv, tilsvarende. Fylke, Bilde, Norsk navn, Vitenskapelig navn. Blåveisen er godt kjent for de fleste, både de blå blomstene som kommer i mars-april og de læraktige bladene som er grønne året rundt. Etter dette er altså blåveis fylkesblomst for Akershus, og bakkekløver for Oslo. Utseendet på blåveisen er vel godt kjent . Fylkesblomst for Buskerud: Hvit nøkkerose.

Fylkesblomst for Møre og Romsdal: Bergfrue, fjelldronning. Fylkesblomst, planteart som skal kunne kjennetegne hvert enkelt av de norske fylkene. Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike.

Botanisk informasjon fra Akershus fylke og lenker til andre websider.

Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Her kan du lese om Norges nasjonalblomster og fylkesblomster. Fjelldronning er også fylkesblomst i Møre og Romsdal. Kvart fylke, medrekna Svalbar har sin fylkesblomst. Bl��veis (Hepatica nobilis) er fylkesblomsten for Akershus.

Siden bl��veisen blomstrer tidlig (normalt i mars-april) er den et tegn p�� at den . Trenger du mer enn blåveis for å komme i skikkelig vårstemning, sier du?

Men blåveisen er fylkesblomst for Akershus uansett, samtidig som den er kommuneblomst for Moss, som ligger i. Images and videos in instagram about fylkesblomst. Blaveis – Aktiv I Oslo – planter og sopp – fylkesblomst i Akershus. Blomsten vokser tett i tett og det er svart menge blomster pa hver plante. Du kan også legge til en definisjon av Akershus selv.

Tall og fakta, oversikt over kommuner, turkart, fylkesvåpen, turisme, fylkesblomst og fylkesstein. Akershus (fra norrønt akr, åker, og hús, borg eller kastell) er et norsk fylke, som grenser mot Hedmark i øst, Oppland i nor Buskerud i vest, Østfold i sør og Oslo.