Aksellast beregning

For vei beregnes aksellast ut i fra ÅDT og brukes for å bestemme vegtype, vegdekke,. Ved beregning av overlast måles både totalvekt og vekt pr. Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg.

Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de. Det er viktig at du ikke glemmer fotnoter under f. TABELL 1) Aksellast drivaksel BK står det 1). Dette er fotnote som du må ha med deg for at det ikke . Aksellast, last som aksel på kjøretøy påfører veidekket. Største tillatte aksellast på offentlige veier i Norge er tonn på enkelt aksel, bortsett fra . Før du får på veien med en trailer, må du være sikker på at tilhengeren kan håndtere belastningen du kommer til å .

Fagstoff: Et kjøretøy kan ikke ha samme aksellast på framakselen som på drivakselen, og egenvekten på de forskjellige akslene er også ulik. Metode for beregning av transportøkonomisk gevinst ved økning i tillatt aksellast : Knut Gabestad. Forsterkning fra til tonn tillatt aksellast. Diagram for beregning av total trafikkbelastning N i Håndbok 0Vegbygging. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST FOR.

Nesten av riksvegene er tillatt for tonn aksellast (1tonn på drivaksel).

Ved beregning av trafikklaster på en veg må vi benytte oss av statistikk og i .