Alkalimetaller

Alkalimetallene har kun ett elektron i det ytterste elektronskallet, er svært reaktive og reagerer blant annet kraftig med vann. Jordalkalimetallene er reaktive, men allikevel mindre reaktive enn alkalimetallene (gruppe1).

Siden de tilhører samme gruppe har de like kjemiske egenskaper. De er plassert først i hver periode så et atom av et . Alle er meget elektropositive og danner ioner med ladningstal +1. Hva menes egentlig med at alkalimetallene ikke finnes i ren form,men bare i kjemiske forbindelser?

Hvorfor er ikke kobber like reaktivt som alkalimetallene.

BufretLignendeAlkalimetallene er elementene i første hovedgruppe av det periodiske system; litium (Li), natrium (Na), kalium (K), rubidium (Rb), cesium (Cs)og Francium (Fr). Alkalimetaller er en viktig bestanddel av glass. Plinius den eldre (død e.kr.) beskriver i sitt bindsverk ”Naturalis historia” hvordan fønikiske sjømenn under . Nynorsk: Alkalimetall (Brukt for: Grunnstoffgruppe 1). Alkali metal halidesFaste stoffer Elektriske egenskaperAlkalimetallerKrystallfeil. Velkommen til beta-utgaven av det nye emnesøket. Du kan følge med på utviklingen på GitHub, og der kan du også melde fra om feil og foreslå forbedringer.

Alkalimetaller – Reaktivitet og elektronkonfigurasjon. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Nedenfor finner du en betydning av ordet Alkalimetall. Du kan også legge til en definisjon av Alkalimetall selv.

Formålet med forsøket er å se reaksjonen når alkalimetallet Natrium kommer i kontakt med vann, og begrunne det som skjer med teori . Alla alkalimetaller som finns med i det periodiska systemet listas här.