Alta videregående skole yrkessjåfør

Du som velger yrkessjåførfaget ved Alta videregående skole får også utdanning som yrkessjåfør i henhold til yrkessjåførdirektivet. Velkommen til utdanningsvalg ved Alta videregående skole. UKE 48: SUSK og øvrige ungdomsskoler (10. trinn).

Alta videregående Skole, skoleveien 1 95Alta. Etter vgtransport og logistikk kan du gå videre mot både yrkessjåførfaget og logistikkfaget. Programfagene i transport og logistikk skal bidra til å utvikle . Navn, Alta videregående skole Yrkessjåfører. Alta videregående skole er Finnmarks største.

Du som velger yrkessjåførfaget ved Alta videregående skole får også utdanning som yrkessjåfør i henhold til . Alta videregående skole har alle programområdene for videregående utdanning foruten om naturbruk.

I tillegg har skolen også landslinje for yrkessjåfører og . Skolen har rundt 10elever og kan tilby alle utdanningsprogram i videregående opplæring. I tillegg har skolen landslinje for yrkessjåfører og . Besøksadresse: Skoleveien 95Alta +. En privatist er en som melder seg opp til eksamen uten å være elev i faget. Privatister får ikke standpunktkarakter i faget, men du avlegger en eksamen for å . Yrkessjåfør Opplæring – adr grunnkurs, adr opplæring, adr-opplæring, bilteori, ce, driving schools, førerkort,.

Alta videregående skole er en skole som tilbyr videregående utdanning i flere forskjellige linjer og. Spesielt for skolen er at de tilbyr studiet yrkessjåfør. Alta videregående skole er en skole som tilbyr videregående utdanning i flere forskjellige linjer og programområder.

Yrkessjåfør : person- og godstransport : modul 1-6. Boka bygger på, og er en fortsettelse av Veien til førerkortet, og den gir opplæring i utføring av både person- og godstransport mot vederlag. Besøksadresse: Skoleveien 95Alta +00. Information about Alta videregående skole, Skoleveien 1 Alta.

I tillegg har skolen landslinje for yrkessjåfører. Skolen ligger på Sandfallet, ca min gange .