Aluminiumoksid datablad

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.

Aluminium fint pulver, flegmatisert ca fett. Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon om ALUMINIUMOKSID DD-6. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad.

Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon om ALUMINIUMOKSID.

Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot. Avdeling som utsteder datablad til: Global Marketing Department. Sikkerhetsdatablad i henhold til forskrift (EF) nr. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes. Chemical product company identification.

Aluminium er et grunnstoff med atomnummer og kjemisk symbol Al og er det metallet vi finner mest av naturen. I jordskorpen er det så mye som prosent . En generell slipeskive for de fleste formål. Passer til tre, metall og plastmaterialer.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline).