Amperetimer til ampere

Det betyr at batteriprodusenten hevder at batteriet kan klare en 5A belastning i timer før batteriet er helt . En amperetime (Ah) er den mengden ladning som i løpet av én time vil ha strømmet gjennom et tverrsnitt av en ledning i en elektrisk krets hvis strømmengden .

Og for å finne ut hvor mange amperetimer (AH) du bruker kan du multiplisere strømtrekket (A) med antall timer i bruk. Amperetime, symbol Ah, enhet for elektrisk ladning, brukes blant annet for å angi kapasiteten til elektriske akkumulatorer, for eksempel . Enheden anvendes ofte i forbindelse med genopladelige batteriere. Denne benevnelsen angir kapasiteten på batteriet, har du ett batteri det står Ah på, og belaster dette batteriet med 1A vil . De senere årene har salget av vedlikeholdsfrie batterier eksplodert.

Dette gjelder særlig AGM (Absorbent Glass Mat) batterier. Batterikapasitet måles i Ampere timer (Ah). Denne kapasiteten må omregnes til Watt timer (Wh), dette gjøres i henhold til følgende formel: Ah x V = Wh altså.