Anbefalt luftfuktighet i bolig

Den fuktige luften slår seg ned på kalde flater i boligen, disse finner vi oftest på. Diagrammene viser anbefalt luftfukt vinter og som- mer. Vi anbefaler ikke bruk av luftfuktere, sier rådgiver Rose Lyngra ved Astma-.

Det er derfor viktig å holde luftfuktigheten i boligen på et lavt nivå. Fukt i boligen er en stor bidragsyter til de store folkesykdommene astma og. Astma- og Allergiforbundet anbefaler derfor at luftfuktigheten ikke . I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft.

Luftfuktere (med eller uten luftrensing) anbefales ikke. Jeg anbefaler at du varmer opp rommet minmum en gang i uken, for å. Viktig er også temperatur, luftfuktighet, støv og renhol påpeker Aas.

Professor Aas anbefaler ”Kvalifisert skjønn metoden” (KSM) hvor du på en ærlig måte . Kan ikke forskerne bli enige om hva som er optimal luftfuktighet inne? RF) mellom RF og RF (og til nød ) inne i den kalde årsti og spesielt i boliger, barnehager og skoler. Anbefalt luftfuktighet innendørs vinterstid i Norden er 30– , fordi vekst. Sjekk og måling av luftfuktighet anbefales i rom der det er fare eller. ANBEFALER GRADER: Kai Gustavsen, yrkeshygieniker i NAAF.

Innendørs luftfuktighet – anbefalte verdier – posted in Hus, hage og.

I de fleste boliger er relativ luftfuktighet – om vinteren. Inneklima luftfuktighet – Slik sikrer du et tilfredsstillende inneklima. Hvis du er i tvil om hvor fuktig det er i din bolig kan du skaffe deg et hygrometer. Noen som aner hva som er den optimale luftfuktigheten i et hus? Anbefalt luftfuktighet er – prosent. Luften i boligen din må skiftes ut jevnlig.

Det er viktig med god ventilering for å redusere luftfuktigheten i rom. Anbefalt luftfuktighet er på mellom 45-, da trives både mennesker, dyr, planter og boligen din best. Hold relativ luftfuktighet i boligen mellom.

For høyt fuktinnhold i inneluften er ikke ønskelig med tanke på kondensfare på . Mangelfull ventilasjon vil også gi økte verdier av luftfuktighet og dermed økt risiko. Anbefalte temperaturkrav er angitt i Europeisk standard EN ISO 7730 .