Annet ord for foton

E=mc^sier med andre ord at fotoner har masse og energi. Teknologi og vitenskap: Jeg hører stadig ordet foton nevnt. The Double Slit Experiment – eksisterer tid for fotonet.

VokabularBufretListe over oversettelser: annet. Men dette er jo egentlig ikke så unikt, elektronet er ofte nevnt som ett annet eksempel. Eller med andre ord: Foton er navnet på den partikkel som brukes for å . Her finner du betydninger av ordet foton. Du kan også legge til en definisjon av foton selv. Fotoner har egenskap som både som partikler og bølger.

Ordet elektron ble først brukt i 18og har sin opprinnelse i det greske ordet ἤλεκτρον,.

Elektronets magnetiske egenskaper utnyttes blant annet i spoler, såkalte. To fotoner med høy energi kan omdannes til ett elektron og ett positron i en . Elektromagnetisk stråling med større eller mindre bølgelengde oppfattes ikke av øyet, og her finner vi blant annet radiobølger, infrarød . Men selv et punktformig foton skapes og drives av et kvantefelt, som kan ha bølgeegenskaper, men som på et eller annet merkelig vis ikke har noe fysisk realitet – det. Ordet foton brukes ikke på en enartet måte i ulike sammenhenger.

Det anbefales at man leser kommentarer annetsteds. Man kan tenke seg et foton som en elektromagnetisk bølge i en viss del av rommet. Betegnelse for den minste enheten en kan dele opp lyset i. Disse glimtene er små pakker av lys, lyskvanter (fotoner), som plutselig skapes i tomrommet.

Et annet ord for “virtuell” kan være “uegentlig”. OK, mulig at ‘teleportasjon’ er et litt sterkt or men ganske så…. I eksperimentet er teksten et annet foton, og det vi skal overføre er all .