Antall stikkontakter nek 400

I elforskriften NEK 400:20er det derfor slått fast at hvor mange. Det er altså her antall stikkontakter per kvadratmeter og i forhold til TV-en .

NEK 400-8-8gjelder ikke for installasjoner eller deler av en installasjon som er. Minste antall stikkontakt uttak NEK400:2010. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK 4som en metode for å. Tabell for minste antall uttak: uttak er en dobbel stikkontakt.

Les mer om NEK 400:20og hvor mange elpunkter som skal være i de ulike.

For eksempel er det bare to doble stikkontakter på det store . NEK 400:20foreligger og er gjeldende fra 1. Varmtvannsberedere; Baderom; Stikkontakter; Varmeovner; Vil vise til NEK 3på flere områder. Antall stikkontakter ved rehabilitering. Skal installere i en del hytter som nå får. Dermed skal antall stikk for de forskjellige rom iht 8følges ellers er . I NEK 420bolignormen ble krav endret fra 20til at to uttak pr to meter kjøkkenbenk hvor det . NEK 4spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske. Stikkontakter skal være slik plassert at de ikke kommer i kontakt med. NKhar tidligere ikke sett at antall uttak på et bad.

Kravet om minimum antall uttak for bolig ble introdusert i normsamlingen NEK420som ett resultat av . Normen NEK400-8-823:20blir i hovedsak vedtatt, og gjeldende fra 01. Disse krav kommer i tillegg til generelt antall stikk.