Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven – temaside med alt du trenger å vite om arbeidsmiljølovens innhold. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.

Krav til arbeidsmiljøet (§§ 4– 4-6)(6). Arbeidsmiljøloven av 20inneholder i kapittel blant annet bestemmelser om lovens formål og virkeområde, og om viktige begreper som . Reglene om oppsigelse står i arbeidsmiljøloven. Den nåværende arbeidsmiljøloven er fra 2005. Tidligere gjaldt arbeidsmiljøloven av 197 før det, .

Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettings- forhol et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon for alle arbeidstakere. Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter første led rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter .