Arbeidstilsynet lønn

Her finner du informasjon om reglene for lønn i Norge. Siden inneholder temaer som minstelønn, tariffavtaler, lønnsslipp, når lønnen skal utbetales og . BufretLignendeAllmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del . LønnBufretLignendeFaktaside som besvarer spørsmål Arbeidstilsynet ofte får om manglende utbetaling av lønn. Du må ta kontakt med arbeidsgiver for å få vite hvorfor lønnen uteblir . Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel . Faktaside som besvarer spørsmål Arbeidstilsynet ofte får om manglende utbetaling av lønn. En slik avtale skal blant annet inneholde opplysninger om arbeidsti hva du skal ha i lønn, oppsigelsestid og andre betingelser.

Lønn, og eventuelle tillegg for kvel natt og helg baseres i hovedsak på avtale, eventuelt tariffavtaler som arbeidsgiver følger. Dersom det avtales et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for overtidsarbei må det komme klart fram hva som er vanlig lønn og hva som er overtidsbetaling . Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i. Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette .

Med sosial dumping menes at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Her finner du ofte stilte spørsmål som Arbeidstilsynet mottar om midlertidig ansettelse. Er det lov å sende hjem ansatte uten lønn når de er satt opp på vaktliste? En avtale fastsetter vanlige lønns- og arbeidsvilkår. I suspensjonstiden beholder arbeidstakeren vanlig lønn.

Arbeidstilsynets kompetanse vil være begrenset til kontroll av om attester inneholder de påkrevde . Etter allmenngjøringsloven § fører Arbeidstilsynet tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår som følger av vedtak om allmenngjøring blir overholdt. Ny rapport: Betalte for lite lønn, manglet oversikt over hvor mye de ansatte jobbet, kunnskapsløse mellomledere, og økt tidspress. Serviceselskapet ISS betalte for lite lønn og manglet oversikt over ansattes arbeidsmengde, ifølge en ny rapport fra Arbeidstilsynet. I noen bransjer finnes det derimot et minstekrav til lønn, f.