Areal av sirkelsektor

For eksempel er det helt vanlig å snakke om arealet til en sirkel. Noen ganger kan det være bruk for å beregne arealet av en sirkelsektor.

Den er avgrenset av en sirkelbue og to linjestykker (radier) fra endepunktene av buen til sentrum av sirkelen. Arealet av en sirkel er gitt ved: A = π r 2. Finn arealet i en sirkel med radius cm. Hvordan man kan regne arealet av en sirkelsektor. Arealet av en sirkelsektor kan regnes ut ved følgende formel hvis du kjenner radius r og hvilken brøkdel k av sirkelen sirkelsektoren dekker:. Forholdet mellom arealet til sirkelsektoren og stor sirkel er lik forholdet mellom buelengden til sirkelsektoren og omkretsen til stor sirkel.

Husker du ikke formelen for utregning av areal, diameter eller omkretsen av en sirkel? Angi sirkelens areal, diameter, eller omkrets og denne kalkulatoren . Relate the area of a sector to the area of a whole circle. A worked example of finding the area of a circle’s sector using the area of the circle and the central angle. Skriv bare inn A, B eller C i det nederste, åpne feltet.

En grønnfarget sirkelsektor A med en sirkelbue L langs randen av sirkelen. Behersker areal og omkrets av sammensatte geometriske figurer. Arealet til hver av sirkelsektorene er 3cm2.

Figuren består av en sirkelsektor og en rest. Sammendrag kapittel – Trigonometri i radianer. For å finne arealet av det skraverte området, vil jeg først finne arealet av den delen. Vi kan dele området inn i to like sirkelsektorer på og to like rettvinklete .