Atomkraftverk

Atomkraftverk er kontroversielle på grunn av behovet for lagring av radioaktivt avfall i svært lang tid. I tillegg vil konsekvensene ved en ulykke være store dersom . KjernekraftBufretLignendeKjernekraft (også kalt kjerneenergi eller atomkraft) er en teknologi hvor man utvinner brukbar energi i form av elektrisitet og varme ved spalting av atomkjerner, .

Atomkraft er forbundet med en rekke problemer for miljø og helse. Avfallet fra atomkraftverk avgir dødelig stråling og må isoleres fra omgivelsene i opptil 100. Også idag jobber Greenpeace mot atomvåpen og atomkraft.

En av hovedgrunnene til at vi er mot atomkraft, er utfordingene som er knyttet til lagring: Atomavfall . Dagens kjernekraftverk fungerer som et vanlig varmekraftverk . Strassmann oppdaget i 19at når man bombarderer uranatomer med nøytroner vil en viss andel av . Kina flagget økt satsning på atomkraft i FNs generalforsamling denne uken, og flere land følger etter.

Jens Stoltenberg ønsker derimot ikke mer kjernekraft. Atomkraft, også kalt kjernekraft, sørger for ca. Atomkraft til produksjon av elektrisk energi brukes ikke i alle . Langt ute på den finske landsbygda bygges for tiden verdens største atomkraftverk. Ved siden av bygges verdens første endelige deponi for . Den tyske regjeringen kunngjorde mandag at alle atomkraftverkene i landet skal stenges innen 2022. De siste årene har verdens atomkraftverk forhindret millioner dødsfall fra kullkraftverks luftforurensning, viser fersk forskning.

I slutten av 20skal det nye atomkraftverket i Shidao produsere strøm. Frem til da er det heftig byggeaktivitet på det strengt bevoktede . Protestene og frykten øker mens Pakistan bygger nye atomreaktorer i storbyen Karachi. Fornybar energi kan ikke redde klimaet alene, mener energiforsker. Han mener kjernekraft er en del av løsningen.

Det er det vi skal prøve å gjøre ved dette prosjektet: Belyse noen av problemstillingene ved kjernekraft og opplyse om de positive sidene. Kjernekraft i normal drift gir svært små utslipp av forurensninger, men det er de radioaktive strålene som er et resultat av atomkraftverk som må . Flere langd har konkrete planer om å bygge atomkraftverk de nærmeste åra: hovedårsaken er at verkene ikke har store CO2-ustlipp. I Europa må omtrent all uran importerast. I heile Europa er det berre Tsjekkia og .