Avstand brennbart materiale vedovn

Røykrøret må skjermes med rør-skjold når avstanden fra ytterkant røykrør til vegg av brennbart materiale er mindre enn. EKSEMPLER PÅ MINIMUM AVSTAND TIL BRANNMUR. Videre er det strenge krav til avstander til brennbart materiale rundt røykrør, og røykinnføring til skorstein skal bestemmes av hva slags type . Det må være minst cm fri avstand mellom pipas sideflate og veggflate av brennbart materiale. I de tilfeller dette avstandskravet ikke er oppfylt er det utarbeidet . Ildstedets ytterflate må ikke komme nærmere brennbart materiale enn 3mm, og avstand fra ildsted til brannmur må være minst 1mm. Ved installasjon av ovn er det spesielt viktig å være oppmerksom på.

Men, har likevel veldig lyst til å gå til innkjøp av en ovn. Det skal være en del av spekken hvor langt unna brennbart materiale ovnen skal stå. Alle ildsteder har i dag egne krav til avstander.

Uansett så må det være minst 3mm fra røykrøret til brennbart materiale. Frittliggende utepeis med minst m avstand til nabogrense. Minste avstand røykrør til brennbart materiale. Ny ovn: Avstand til vegg – Skjermdump aduro 9. Hvis gulvet foran peis er av brennbart materiale, skal det være kledd med. Ildsted for nært brennbart materiale – forslag til utbedring.

Regler for lukkede ildsteder: Minste avstand fra ildsted mot brennbart materiale direkte i stråleretningen (gjelder også varig møblering) – cm. Minimumsmål ved plassering av ildsted parallelt med brennbar vegg. Minste størrelse på brannmur og minste avstand til brennbar vegg ved . Ovnen er godkjent til en avstand på 8mm til brennbart materiale foran ildstedet. For at godkjenning skal gis er det viktig at avstanden til brennbart materiale for rør . Utbedring av for kort avstand mellom røykrør og brennbart materiale kan gjøres på følgende måter: 1. Avstand til golv og beskyttelse med ubrennbart materiale.

Alternativt må man sikre at temperaturen på brennbart materiale som.