Avstandskrav ildsted

Avstand fra sidevegg ovn til vegg av brennbart materiale min. Brannmurens høyde over ildstedet skal være min. BRANNVESENET INFORMERER OM PIPER OG ILDSTEDER.

Det må være minst cm fri avstand mellom pipas sideflate og veggflate av brennbart . Avstandskravene skal stå i ovnens monteringsanvisning. For eldre ildsted er avstandskravene beskrevet i Temaveiledning om fyringsanlegg. Nyinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse. Ildstedets ytterflate må ikke komme nærmere brennbart materiale enn 3mm, og avstand fra ildsted . Då tenker eg på avstandskrav vedovn – pipe og kor langt utanfor ovnen.

Avstand fra ildsted uten dokumentasjon til himling av brennbart . Etter omlegging av reglene for ildsteder er det ingen faste avstander lenger,. Ja, det er underlig at de har samme avstandskrav for den ovnen . Minste avstand fra ildsted mot brannmur eller skorstein – cm. Ubrennbar plate på gulv foran ved fyrt ildsted – 30cm foran ilegget.

Det stilles i dag krav til utslipp på lukkede ildsteder. Velg et ildsted som har dokumentasjon på hvilke krav det. Røykrør må ha avstand på minst 3mm fra brennbart mate-.

Ved gjennomføringer av røykrør gjennom vegg er avstandskravet cm. Dersom ildstedet som røykrøret er tilkoblet er produsert før 19og .