Be førerkort pris

Skal du kjøre med større henger og trenger førerkort i klasse BE. Forbehold om rett til eventuelle prisjusteringer – Pakken kan ikke . Trinn er dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B og skal ikke gjennomføres igjen.

Personer som tidligere har gjennomført kurs i sikring av last, og personer som har, eller har hatt, førerett i klassene Celler C som egen førerkortklasse på . Dersom du fra før har kl C i førerkortet er du fritatt fra lastesikringskurset. Har du Cførerkort er ikke lastsikringskurs obligatorisk. På denne siden finner du oversikt over priser for de ulike førerkortklassene og tilhørende kurs. Hvor mye koster det å ta førerkort med henger, klasse BE? Lærer’ n Trafikkskole har laget en oversikt over hva alle kursene koster.

Personbil (klasse b); Kjøretime (min) kr.

Sikkerhetskurs bane (glattkjøring timer) kr 325-; Sikkerhetskurs vei (langkjøring timer) kr. Våre pakkeløsninger gir deg god pris på hele opplæringen fra A til Å med lav strykprosent.