Be førerkort

Er tilhengerens tillatte totalvekt over 35kg, må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen tilhører klasse B. Vi tilbyr kurs for både førerkort klasse BE (maksimal tillatt totalvekt 7000kg) og førerkort klasse B(maksimalt 4250kg).

Når du skal kjøre med tilhenger eller campingvogn må du sjekke både førerkort og vognkort for å kjøre lovlig. Hvis du ikke har gyldig BE førerkort risikerer du bøter, inndragelse av førerkort og kan bli stilt økonomisk ansvarlig dersom det skjer en ulykke. Ta førerkort for tilhenger hos Posiv trafikkskole.

Skal du kjøre med større henger og trenger førerkort i klasse BE. Det er en forutsetning for å kunne erverve førerkort kl be at en allerede har kl B.

Filmen viser deler fra opplæring på tillhenger førerkort, og følger rekkefølgen ved oppkjøring. Kjøring med mer last enn førerkortet ditt gir tillatelse til, er det samme som å kjøre uten gyldig førerkort.