Beskrive jordas magnetfelt

Fra definisjon av magnetisme er imidlertid Jordens magnetiske. For å beskrive magnetfeltet må man angi både størrelse og retning på feltet. Jordens magnetfelt er omtrentlig en magnetisk dipol med den ene polen nære den geografiske nordpolen og den andre polen nær den geografiske sydpolen.

Jordas magnetiske felt kan som en første tilnærming beskrives som om det stammer fra en stavmagnet (en dipol) i jordas indre. Omkring 19var det 2magnetiske observatorier i kontinuerlig drift, hvorav i Norge. Jorda omsluttes av et magnetisk felt som solvinden styres inn etter.

Asgeir Brekke beskriver Birkelands teori om nordlys på en enkel og oppsummerende måte:. Jordas magnetiske nordpol ligger sentralt i dette beltet, mens. Jordens magnetfelt varierer avhengig av hvor du befinner deg på jordens overflate. Vin beskrivelsene er vanlige uttrykk som du kan bruke for å beskrive en .

Her hvor magnetfeltet går loddrett ned i jorda er den såkalte magnetiske nordpol. Nordlyset oppstår når elektroner fra utbrudd på sola strømmer gjennom jordas magnetfelt og kolliderer med partikler i atmosfæren.