Bølgehøyde danmark

DMI udsender nye 24-timers udsigter for farvandene hver dag lidt før kl. Hva vil bølgehøyde være i Skagerak i morgentimene i morgen? I Danmark: DMI, Dansk Meteorologisk Institutt, har en flott værtjeneste.

Sjørapport, med vindopplysninger, bølgehøyder og vannstand. Linjedirektør Odd Grønnberg forteller at det meldes om en bølgehøyde på mellom og meter. Internetttjensten gir deg overblikk over vindretning og styrke, strømretning og styrke samt bølgehøyde . Tilstanden, spenningen i havet: Småkruset sjø, bølgehøyde på. Det blir også litt feil å sammenligne med Sverige eller Danmark. I Danmark har man identifisert et særlig problem med lavtliggende områder, som.

VG Nett) Tross varsler om sterk kuling og bølgehøyder på opp mot meter i Skagerrak,.

LES OGSÅ: VG tester hurtigfergene til Danmark. Hva tåler båter av denne kategori for slags bølgehøyder? Men med ny motor og kunnskaper så kan man fint dra til Danmark også. Bølgehøyde, bølgeretning, strøm, vinder osv.

Ser ut til at det værste været blir på vestsiden av Danmark. Onsdag reiste tjenesteutvalget på studietur til Danmark og planen var. Farledsvarslene inneholder data for signifikant og maksimal bølgehøyde, samt bølgeretning for hver hundre meter langs spesielt utsatte .

Bølgehøyden var på det mest på over fire meter, med enkelte bølger på. Danmark og Norge, uten at transportkapasiteten er redusert. Color Line innstiller sine to seilinger mellom Sørlandet og Danmark i. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) anslår en bølgehøyde oppp mot . DMI, Viser det meste om Vær,Vind , Strøm og Bølgehøyde. Det har blåst kraftig i flere dager, og bølgehøyden utenfor kysten er på mellom ti og tolv meter . Hvis vind fra akter: Maks frisk bris inntil 1forventet maks bølgehøyde 2-2 .