Borettslagsloven § 511

BufretLignendeBorettslagsloven 5-fjerde ledd gir hjemmel for styret til å fastsette ordensregler for beboerne. I ordensreglene kan det gis nærmere regler om hva som er tillatt, . Advokatkontoret i Usbl får regelmessig spørsmål om et borettslag.

Det følger av borettslagsloven § 5-siste ledd og eierseksjonsloven § 1 . Denne artikkelen tar for seg noen hovedpunkter i hva som er vurderingstemaene etter borettslagsloven § 5-(4). I borettslagsloven heter det at ”Styret kan . Bestemmelsen gjelder både leier og andelseiere i borettslag. Borettslagsloven ( § 5-(4)) og eierseksjonsloven ( § 1 siste ledd) har . Lurer litt på hvilke lov som gjelder hund i borettslag. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehal kan brukaren av bustaden halde dyr dersom . Borettslagsloven § 5-første ledd bestemmer at bruken ikke på urimelig eller unødvendig måte må være til skade eller ulempe for andre andelseiere. A hevder at borettslagstyrets avslag på hennes søknad om utvidelse av parkeringsplass Ker i strid med borettslagsloven § 5-11(2) og . Borettslag fjernet HC-merking av parkeringsplasser.

Borettslagsloven § 5-første ledd sier følgende om bruken av boligen og eiendommen:.