Borettslagsloven § 56 (1) nr 3

BufretLoven opphevet ved lov juni 20nr. Med borettslag forstås i denne lov et hvert andelslag (selskap) som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve,. Et borettslags navn (foretaksnavn) skal inneholde ordet borettslag.

Borettslags adgang til å samtykke til utleie. En alminnelig forståelse av ordlyden i § 5-kan tilsi at styret har adgang til å samtykke. JD) Forskrift om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing.

Forskrift om betaling for registrering av retter på andel i borettslag i grunnboken mv. Kva er dei nye reglane i borettslagsloven på utleige til andre? I andre tilfeller kreves særlig grunn som nevnt i borettslagslovens § 5-første ledd nr.

Det går fram av lovforslaget § 3-at andelane skal vere like store og lyde på.

Bruksoverlater plikter å overholde lagets vedtekter og. Registrering, første gangs bruksoverlating. UTLEIER BELAsTEs MED RETTSGEBYR (kr 86-) PR. Tlf: eller andelseiers nærstående som nevnt i borettslagslovens har bodd i . Har andelseier eller person som nevnt i borettslagslovens § 5-første ledd nr bodd i boligen i minst ett av de siste to årene: ja nei.

Har andelseier eller personer nevnt i borettslagsloven å 5-(se baksiden) bodd i boligen i minst ett.

Vedtekter for Setra Borettslag org nr 9504740vedtatt på ordinær generalforsamling den 20. I tillegg må styret ha gitt sin godkjenning. Når ny lov om borettslag trer i kraft, blir det enklere for andelseiere å leie ut sin. Informasjon om borettslagslovens regler om overlating av bruk (Utdrag fra Lov om borettslag):.

Overlating av bruken med særleg grunn (1) Eigaren kan elles med godkjenning frå . Tilknytte burettslag er burettslag der det følgjer av. Har andelseier eller person som nevnt i borettslagslovens § 5-første ledd nr bodd i boligen i minst ett av de siste to årene: 2. Leietaker plikter å overholde lagets vedtekter og husordensregler.