Borettslagsloven husdyr

Dyreeier kan holde seg med de dyr han vil, så lenge dette ikke er til urimelig eller unødvendig sjenanse for øvrige beboere. Seier for kjæledyr i borettslag – om dommen i Agder lagmannsrett. Vedtekter eller ordensforskrifter med forbud mot dyr er u g y l d i g e og skal oversees.

Borettslagsloven 5-fjerde ledd gir hjemmel for styret til å fastsette. Spørsmålet om gyldigheten av ordensregler som omhandler husdyr har vært mye . Borettslag med regler mot dyrehold kan ikke uten videre nekte. Plager det ikke andre og du har gode grunner for å ha dyr, gir den nye . Det er slik at styret i et borettslag har rett til å fastsette ordensregler. En slik ordensregel kan eksempelvis være at det ikke er tillatt å ha husdyr.

I både borettslag og sameier er det lov til å holde husdyr dersom annet ikke er bestemt.

Boligselskapet har imidlertid adgang til å vedtektsfeste . Er på bolig-jakt i disse dager, og har lyst til å ha husdyr neste gang jeg skal kjøpe en leil. De fleste borettslag har bestemmelser om at husdyr i utgangspunktet ikke er lov, men at man kan få det godkjent av styret. Dermed har styret egentlig stor makt til . Dersom du har gode grunner til å ha dyr, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleier eller øvrige brukere av eiendommen, gir loven deg rett til å ha dyr på tross av . Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehal kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og . Den nye Husleieloven har gjort det enklere å ha hund og katt i borettslag.

Borettslagsloven § 5-1lyder: Styret kan fastsetje vanlege ordensregler for. Styret kan samtykke i at brukeren av boligen kan ha husdyr dersom gode . Borettslagsloven har i dag ingen regler om adgangen til å holde husdyr. I sameier, borettslag og andre boligselskaper er det adgang til å vedta et. Er det noen her inne som har greie på hva borettslag har lov til å sette som regler når det gjelder. I reglene for dette borettslaget sto det at husdyr ikke var tillatt.

Tyskland er det en menneskerett å holde dyr. Erfaringsmessig stilles det mindre krav fra borettslag og rettsvesen jo mindre hunden er. De fleste borettslag har i utgangspunktet et forbud mot dyrehol men.

Dersom det finnes gode grunner til at beboeren skal ha et dyr og dyret . Det er ikke tillatt å anskaffe husdyr uten skriftelig tilatelse fra styret. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold i borettslaget, kan andelseiere holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe eller .