Borettslagsloven støy

Støy fra naboen reguleres etter nokså diffuse regler. I borettslag gjelder borettslagsloven og i sameier sameieloven. Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy.

I tillegg setter borettslagsloven grenser for hva beboere kan gjøre. Bor man i et borettslag eller i et sameie i blokk eller flermannsbolig vil man. Når du flytter inn i et sameie eller et borettslag må man akseptere lyder fra de man bor sammen med.

Derimot trenger man ikke å finne seg i uakseptabel støy. Jeg vet man må finne seg i støy i borettslag, sameier og generelt bofellesskap av ulik type. Men foregår denne støyen (musikken i dette tilfellet), dag inn og ut, . Både luftlyd- og trinnlydisolasjonen skal sikre at støyen fra innendørs og utendørs. Dersom det er et borettslag med husordens regler, kan man også gå . Definisjonen av støy er selvfølgelig individuell.

Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter i norske borettslag og sameier. Etter å ha flyttet inn i sin nye leilighet i Risvollan borettslag i Trondheim ble paret klar over hvor mye støy familien på ni i leiligheten over laget. I et borettslag bor man tett på hverandre, og beboernes tålegrense for støy kan variere. Borettslaget har ofte behov for å regulere hvor mye støy . Støy fra fremleietakere i borettslag – utleieboliger kilde til støyproblemer. Utleieboliger er i seg selv en kilde til . Husordensreglene i Vestlitoppen Borettslag forteller hva som er tillatt for å skape ro og orden:. Leste litt rundt i tråden med de som turnerer på stuegulvet, og leste det at når man bor med naboer tett inntil så må man tåle litt støy.

Omvendt: Du bor i et borettslag hvor det i følge husordensreglene skal være stilt. I Orremyr borettslag kan du glemme å ta fram drillen eller hjelpe sønnen. Men også støy fra TV, musikkanlegg, vaskemaskin, støvsuging og . Normal lek blant barn som lever er smilegrunnlag for noen og støy for andre. Samtaler med besøkende på balkongen er et levende bofellesskap for noen og . Styret erfarer at beboerne henvender seg til styret i situasjoner, der beboerne selv kan ta opp . Jeg har måttet låse døra hjemme, langt unna Trostveien, for å kunne føle meg trygg, sier styreleder Harold Jensen i Trostveien Borettslag på . Støy eller ikke støy – det er spørsmålet.

I hvert fall for de mange som bor i borettslag og boligsameier. Hvor mye har du lov til å bråke før du blir kastet ut? Borettslagsboka gir inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Den er oppdatert på lovverket og kan svare på spørsmål styreledere og .