Borettslagsloven vedlikehold

Du har selv ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens borettslaget har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygning. Burettslagslova § 5-slår fast at vedlikehold av rør i leiligheten er. Et borettslag hadde gjentatte ganger henvendt seg til en andelseier og .

Den opprinnelige standard er alltid utganspunktet, men ved vurderingen av behovet for vedlikehold må borettslaget likevel ta hensyn til utviklingen siden . Bruksretten kombineres med at du betaler et innskudd til borettslaget. Reglene om vedlikehold finner du i burettslagslova kap 5. Et borettslag kan avtale at vedlikeholdet av denne er andelseiers ansvar, mens en eventuell utskiftning vil være borettslagets ansvar. Noen som vet hvordan det fungerer i borettslag når det gjelder skifte av vinduer?

Er det borettslaget eller den enkelte andelseier som står ansvarlig? Et sameie og et borettslag har plikt til å vedlikeholde bygget og eiendommen.

Vedlikeholdsplikten gjelder både utvendig og innvendig vedlikehold. Det er fire viktige forhold som skiller borettslaget fra sameiet. Vedlikehold Borettslagslovens regler om vedlikeholdsplikt gjelder hvis . De spør om hvilket regelverk som regulerer hvem som har ansvaret for nødvendig vedlikehold av innglassede balkonger i et borettslag. Vedlikehold og rehabilitering av borettslag er forbundet med stor risiko for uforutsette kostnader og problemer.

Det som kjennetegner borettslag som eierform er at det er høy grad av fellesløsninger rundt for eksempel vedlikehol vaktmestertjenester, sikkerhet, . ET ER vtKTtc AT borettslaget og den en- kelte andelseier har fokus på at laget holdes forsvarlig vedlike.

Har andelseier erstatningsansvar, skal borettslaget og andre andelseiere holdes. Når det gjelder ansvar for vedlikehold av egen oppvaskmaskin og . Både borettslaget og den enkelte andelseier har plikter knyttet til vedlikehold av boligmassen, både innvendig og utvendig, og uteområder. Det er borettslaget som i utgangspunktet har ansvaret for det totale, ytre vedlikehold av bygninger og anlegg. Det henstilles imidlertid til den enkelte andelseier å . Hvilket ansvar har du som beboer for vedlikehold?

Særlige vedlikeholdspunkter i vårt borettslag.