Bøying av verb nynorsk

Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:. Parverb er verb som liknar kvarandre, men som har ulik bøying og tyding. Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd infinitiv.

Fleire eksempel på bøying av e-verb: arbeide . Legg spesielt merke til desse stadnamna: Alpane, Austerrike,. Nokre verb har både svak og sterk bøying. Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte vokal. Eit verb fortel kva som skjer, eller kva nokon gjer.

Eit viktig kjenneteikn på verb er at vi kan bøya dei i tid. Det vil seia at vi kan fortelja at noko skal . Døme: Han peikar på at det han peika på i . Det betyr at dersom et verb har preteritumsform på -a på nynorsk, vil det tilsvarende. Kortverb kan bøyes både sterkt og svakt, slik vi ser av disse eksemplene: . Gå til Verb med endingen -st – De såkalte st-verbene bøyes på samme måte som de samme verbene uten -st.

To eksempler: ‘Synast – synest – syntest . På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv. Regelrette verb som har -et i preteritum .