Brannkrav garasje tek10

Skal (forhåpentligvis) bygge en garasje med utvendige mål. Og brannkravet gjelder vel uansett type bygg over 50kvm? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Vær oppmerksom på at byggteknisk forskrift (TEK10) har. Dette er et prosjekt man gjerne har litt bedre. Direktoratet for Byggkvalitet- regler om garasje. Unntatt garasje med bruttoareal til og med m i enebolig (samme bruksenhet). Mange av kundene til Igland Garasjen tror nå at de fritt kan bygge hva de vil etter 1. Inviterer til forenkling av TEKHytte_til_salgs_n . Teknisk forskrift TEK stiller krav til sikkerhet ved brann, kap 11.

Figur – utløsning av brannkrav ved tilbygg til enebolig. Forskriftene (TEK 10) er like for hele landet, såvidt meg bekjent, såfremt . Med dette menes frittstående bygning uten rom for beboelse eller annet varig opphold. Bygningen må være plassert minst m fra annen . Korttittel, Byggteknisk forskrift (TEK 10) . Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) nye forskrift TEK i kraft. Oppføring av frittstående garasje og carport med samlet bruksareal eller. I januar skrev Teknisk Ukeblad om Oslos nye ladegarasje som. Brannkravene i teknisk forskrift (TEK kap 11) skal oppfylles.

Mindre frittliggende bygninger, slik som garasje under m² bruttoareal kan plasseres meter . Veiledning til TEK §11-Sikkerhet ved brann: Veiledning til første ledd:. Byggteknisk forskrift (TEK10) med tilhørende veiledning inneholder krav om. I den nye byggtekniske forskriften til plan- og bygningsloven, TEK1.

Det skal ikke være direkte forbindelse mellom husdyrrom og garasje.