Bratt hage

De siste par ukene har hagen vår her på Høyenhall gjennomgått en bokstavelig talt ekstrem forvandling. Før: Utgangspunktet før garasjen ble satt opp.

I de fleste hager finnes det en eller flere skråninger. For mange er en bratt skråning i hagen et område man strever med å få pent. Trass bratt terreng og vanskelege dyrketilhøve, har Knut Hansen i Skeishagen på kreativt vis etablert ein hage som blømer heile sommaren.

Jeg innbiller meg at noen en gang foreslo en armering oppå markduk, under bark til bratte skråninger. Forslag til veldig veldig bratt skråning? I løpet av nærmere år har Berit og Svein Gjelseth på Sunnmøre forvandlet en bratt naturtomt til en blomstrende oase med mange spennende . Utfordrende særlig bratte skråninger, steinrøys.

Ankomst, sitteplasser, lé, ugraskontroll, minimalt vedlikehold. Design og utførelse landskap Hole Artcenter: . Med nybygget hytte kom ønsket om en ny hage. Bratt terreng og vanskelige adkomstforhold er noen av problemene som må løses.

Duk er lurt, men er det for bratt er bark vanskelig.