Brønnøysundregistrene enhetsregisteret

Starte bedrift, endre bedrift, bestill firmaattest og utskrifter, heftelser i kjøretøy, finn foretak, åpne data, stopp reklame, kunngjøringer. Brønnøysundregistrene er Norges sentrale registeretat med ansvar for flere statlige edb-registre, blant annet Enhetsregisteret, Løsøreregisteret, . Registrering i Enhetsregisteret skjer enklest ved å fylle ut skjemaet. Registrering i Enhetsregisteret er gratis. Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV. Enhetsregisteret via Brønnøysundregistrenes API. Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater.

Enhetsregisteret ble opprettet i 19og er en del av Brønnøysundregistrene. I 198 og samtidig med Enhetsregisteret, ble Brønnøysundregistrene skilt ut som egen statlig forvaltningsetat, fortsatt underlagt Justisdepartementet. Enheten er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

BRØNNØYSUNDREGISTRENE – Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.