Buddhismen menneskesyn

Noen viktige elementer i buddhismens menneskesyn er at mennesket ikke har noen sjel og ikke er skapt, men at det har karma og blir . Oppgaver i religion om hinduismen og buddhismen. Menneskesynet i hinduismen er at mennesket ikke dør, men de tror på gjenfødelse.

Theravada – sørlig buddhisme: Finnes på Sri Lanka og i Burma, Thailan. Menneskesyn: Alt i mennesket er i evig forandring, og mennesket har ingen fast sjel . Noen viktige elementer i buddhismens menneskesyn er at mennesket ikke har noen sjel, er ikke skapt, . I Øst- Asiatiske land er Buddhismen meget utbredt. For eksempel: Hva er det som først brakte buddhismen til landene i Sørøst- Asia ? I Buddhismen skiller man mellom rettferdige og urettferdige mennesker istedenfor onde og gode. Frelsen innenfor buddhismen vil si å blir .

I buddhismen er alle mennesker likeverdige. Så lenge man er innstilt på å følge Buddhas lære er alle velkommen. Buddhisme, verdensreligion stiftet av Buddha på 400-tallet fvt.

I år 20finnes det anslagsvis 4millioner buddhister i verden, om lag prosent av . Buddhismens virkelighetsoppfatning og menneskesyn – posted in Religion, filosofi og livssyn: Kom over et lite philosofisk dilemma med meg . Oppgaven inneholder hvordan menneskesynet i Islam og Buddhismen er og hvordan begge religionene ser på lidelse – Religion og Etikk.