C++ ntnu

Har bred og praktisk orientert kunnskap om programmeringsspråket C++. Kan syntaks og regler for variabeldeklarasjoner og datatyper, typekonvertering, . Faget er er begynnerkurs i programmering.

Målet med kurset er at deltakerne skal lære å programmere. Det er ikke lenger så vanlig å ha C++ som en del av grunnopplæringen i programmering. Derimot er C og C++ fortsatt mye brukt, og ingenting . Det oppnår man bare ved å lage egne programmer og prøve dem . Lage et første program med MS Visual C++.

Denne øvingen er mer en veiledning i hvordan å lage et program.

Målet er å veilede deg gjennom prosessen å lage . Denne gangen er det i språket C++, og det er for det meste spill vi har hatt i øvingene. Du er ikke lenger nødt til å ha Visual Studios eller liknende for å kjøre . Basic and practice-oriented programming in C++. The course covers most of the elements in the programming language and selected parts of the standard . Tillatte hjelpmidler: Walter Savitch, Absolute C++ eller Lyle Loudon, C++ Pocket Reference.

Les mer om Programmering i C++ i kursbeskrivelsen.

Se flere kurs fra NTNU VIDERE (kurs). Eldhuset som foreleser på NTNU i fjor høst. Tags: ntnu gløshaugen programmering data ntnugløshaugen c++ gløs tdt41elektronikk programmeringsspråk objektorientert programming . Nabla selger kompendier i ulike fag: Prisklasse I: 10-. Algoritmer og datastrukturer; C++; Innføring i kvantefysikk; Statistikk. Uoffisielle repetisjonsforelesninger i C++.

Løsningsforslag til øvinger florerer på nettet – også på NTNUs egne nettsider. Det eksisterer en kokekultur på Gløshaugen. Så bra at flere i kompisgjengen fra studietiden ved NTNU er utestengt fra.

The standard C++ classes for storing ordered sets and maps were created. URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-24798Local ID: ntnudaim:10491OAI: . VKs7W67tWz Premien er 1kr i snackoverflow til .