Carbon footprint norsk

I engelske medier har det vært mye snakk om Carbon Footprint (Har vi et norsk uttrykk for det samme? Noe for språkforumet ) På denne siden . Carbon footprints and household consumption. Kartlegger norske husholdningers CO2-utslipp.

Carbon Footprint – Riktig rør er godt miljøvern. Vi holder oss godt innenfor vårt mål om å drive en lønnsom, norsk industri på en . English term or phrase: Carbon footprint. Noen forslag er CO2-fotavtrykk, CO2-avtrykk, karbonavtrykk.

Carbon footprint and energy use has been quantified for Norwegian seafood products most of which currently. The most important cause is the emission of carbon dioxide (CO2) from fossil fuel’ (Norske Skog 2002: 27). In 200 Norske Skog adopted a GHG emissions .

Per Harald Grues Norsk landbrukspolitikk 1970-2010? Part 1: The carbon footprint and environmental impacts of food consumption: a . As a large industry player, Norske Skog recognises its responsibility to reduce. Based on the CEPI carbon footprint tool, our carbon footprint covers emissions . Oversettelsen av ordet footprint mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Tom believes he has a very low carbon footprint.

Norsk Prisbok i bokform inneholder fagartikler innen byggøkonomi i tillegg til prisdata.

Krüger Kaldnes kan som eneste aktør på det norske markedet, tilby Carbon Footprint-kalkyler på våre prosesser. Vårt program for å utvikle prosesser med et . Are we benefiting the world’s climate with our aluminium rolled products or are we . The Carbon Disclosure Project (CDP5) Greenhouse Gas Emissions Questionnaire, Norsk. Climate Change Risks, Opportunities and . I arbeidet med å finne norske termer, for eksempel klimaspor for carbon footprint, blir det lagt vekt på å kommunisere over landegrensene med både eksperter . Det norske klimaforskningsmiljøet er sterkere representert enn noen gang.

EG Hertwich, GP Peters (2009) The Carbon Footprint of Nations –A Global . Carbon Footprint of Nations: A Global, Trade-Linked Analysis. Miljøbelastningen fra norsk forbruk og norsk produksjon 1987–2007. Den inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon om kostnader for et byggeprosjekt, samt carbon footprint verdier og livssykluskostnader pr. Erfaringer med LCC i Norsk Prisbok og ISY Calcus. Bytt til carbon footprint modus og du ser prosjektets klimagassutslipp.

Energy Saving Technologies to Lower Your Home’s Carbon Footprint. Oslo, June 3 201 BlackRock, Zephyr and Norsk Vind Energi, today.