Ce merking krav

CE-merket finnes på en rekke ulike produkter, og på alt fra leketøy til maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer. For lettere å kunne harmonisere tekniske krav til . Flere etater stiller krav til at utstyr du bruker er CE-merket.

Enkelte produkter må ha CE-merking for å kunne selges innen EØS-området. CE-merking er et bevis på at produktet imøtekommer EUs krav til sikkerhet, samt til krav til helse og miljø. Merkingen gjelder produkter produsert både i- og . Vi viser deg hvordan du skaffer deg CE-merket.

CE-merket er en dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet. Merket sier ingenting om kvaliteten på produktet. Det omtalte dokumentet er det vi på norsk kaller en samsvarserklæring, og er normalt knyttet til kravet om CE-merking av produkter.

Ordningen er laget for bestemte produkter. Produkter som skal merkes må merkes riktig, og oppfylle grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet, slik de er . CE-merking, også kalt e-merking; produktmerking som bekrefter at et. Produkter som faller inn under krav til CE-merking er blant annet . Mange tror at CE-merking er tilstrekkelig dokumentasjon på at en byggevare kan. Men en CE-merket byggevare trenger ikke å oppfylle nasjonale krav, slik .