Coopersect hest

Switch Pour-on (permetrin) kan ikke lengre brukes til hester som er tenkt slaktet til konsum. Doseringen av Coopersect til hest er den samme som til storfe. Dette er ikke registert for bruk på hest i Norge og brukes derfor på dyreeierens eget ansvar.

Jeg fikk skrevet ut Coopersect til hestene mine, og det funker som bare det! Indikasjoner:Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe samt lus. Ved sprut på slimhinner og hud vaskes med såpe og rikelig vann.

Unngå å spise, drikke og røyke samtidig med håndtering av Coopersect vet. Coopersect skal IKKE skrives ut med hest, og bruker du det på hesten. Både coopersect og switch inneholder virkestoffer som MANGE hester .

Jeg har hørt at Coopersect er for sterkt å bruke på hester, at det er beregnet på kyr, og at hester kan få allergiske reaksjoner. Har noen kjenneskap til middelet coopersect? Det er ikke for anvendelse til hest men vet noen har brukt det.

Jeg har ikke hatt hestene mine med noe ste og heller ikke vært hos noen andre. Vet ikke hvor de kom fra, og behandlet med Coopersect. Kan ikke slakte hesten hvis du bruker switch nei. Ellers kan coopersect brukes – det er registrert for stor- og småfe og ikke hest, men jeg har hatt .

Parasittene smitter ikke fra marsvin til hest. Det er mer sansynlig at hesten reagerer på innsektstikk. Coopersect, Switch eller liknende kan brukes. Jeg har hørt at Coopersect er for sterkt å bruke på hester, at det er beregnet på. Man har da ikke undersøkt om dette medikamentet KAN brukes på hest, og jeg . Kompendium i veterinærmedisinsk parasittologi. Dette kompendiet gjev ei relativt kortfatta framstilling . På Island får èn av ca hester sommereksem, mens det blant importerte.

Blev vældig begejstret over at læse om herinde, at man kan behandle sin hest med Coopersect, som kun koster ca.