Ct undersøkelse av nyrer og urinveier

CT teknikken gir litt mer stråling enn røntgen, men fordi disse bildene gir så mye mer .

Ved undersøkelse av hjernen har MR overtatt som den nyttigste. Særlig gjelder dette CT av lungene og CT av urinveiene med tanke på nyrestein. CT-undersøkelse av urinveiene (urografi). CT urografi er en undersøkelse som er velegnet for å belyse forholdene i urinveisystemet dvs. Røntgenundersøkelse egner seg ikke for diagnostikk av nyrene og urinveiene.

MR og CT kan brukes i noen tilfeller, men ultralyd fremstår som en billig, rask og . Ellers er det vel CT med kontrast de bruker om de skal sjekke hele urinveiene. CT undersøkelse ved patologi i nyrer og urinveier. CT-undersøkelser er et viktig hjelpemiddel for å oppdage sykdommer eller fysiske endringer i kroppen. Ved utredning av urinveiene og ved mistanke om sykdommer i mageregionen, blant annet sykdommer i nyre, lever, bukspyttkjertel.

CT er forkortelse for computertomografi og er en røntgenundersøkelse der det tas. Ved positive kontroller henvises pasienten til CT urinveier (mistanke om steinsykdom) .