Dab radio dekning

Slik leser du kartet Den brun-oransje fargen viser signalstyrken fra DAB-senderne. Kartene viser tre ulike nivåer av dekning, og forteller. Digitalradio Norge, som eies av NRK og P4.

Dersom hytta ligger i et område uten DAB-dekning trenger det ikke bety at du mister radiosingalene. Slukkeplan 20- fra FM til DAB+; Dekning; Mottak; Radiotilbud; DAB+ i bil; Radioutstyr og gjenvinning; Beredskap. Trykk på linken under for å kunne se dekningskartet på DAB signaler i Norge.

Med svært god dekning har du normalt god innendørsdekning . DAB-dekningen har for lengst tatt igjen FM-nettet. Nå er det stort sett tunnel- og omdømmebygging som gjenstår for den digitale radiosatsingen, . Bitraten for hver lydtjeneste (radiokanal) i DAB ligger mellom og 3kbps.

I tunneler som skal ha DAB-dekning, settes det opp en egen lokal multiplekser, . Detaljert dekningskart for hele landet finner du på radio. DAB-radioene bruker mye mer strøm enn FM. DAB-nettet for kommersielle radiokanaler dekker over av befolkningen. Mange kanaler har fått langt bedre dekning med DAB.

For en oversikt over dagens DAB-dekning, se dekningskart på radio. Selv om 9prosent av de som bor i Norge allerede kan høre digital radio, foregår det et storstilt arbeid landet over for å forsterke nettet før .

Målet om at det skal være DAB-dekning minst km ut fra fastlandet. Sendenett Radio Norkring tilbyr kapasitet i både riksdekkende og lokale sendenett for radio. Utbyggingen er kommet godt i gang, og mange geografiske områder har allerede fått DAB-dekning. I DAB utbyggingen blir krav til å etablere og drive . FM-dekning vil få DAB-dekning, forklarer Arild Petter Søvik. Alle lengre tunnelar i Ørsta og Volda får DAB-dekning før FM- bandet blir sløkt.

Kulturministeren har fått overlevert rapport om dekningen på havet.