Dagens spotpris

Spotprisen for ditt prisområde finner du i kartet til høyre. Bestill vår lavprisavtale og betal det samme som vi kjøper strømmen for. Spotpris er den anbefalte avtalen for deg som ønsker .

Nord Pool runs the leading power market in Europe, offering both day-ahead and intraday markets to its customers. Gjeldende strømpris fra NordPool inkl mva onsdag 26. Kartet viser gjeldene spotpriser fra Nordpool i Norges fem prisområder. Kunder av Ål kraftverk tilhører prisområde . Dagens spotpris på el per kWh för Sverige på den Nordiska elbörsen Nordpool. Spotprisen vises med dagens påslag for den spotprisavtalen som er øverst på listen ved valgt forbruk og valgt kommune.

Dagens strømpris er innkjøpsprisen på strømmen i dag.

Det er dette vi i NTE betaler for strømmen vi kjøper inn, og som er utgangspunktet for det du betaler for . Dagens spotpris på el för Sverige på den Nordiska elbörsen Nordpool. BAnett har snakket med markedssjef i Helgelandskraft, Arild Markussen, som forklarer hvordan man enkelt kan regne ut dagens spotpris på . Hvor i landet du bor, har betydning for sammenligningen. Strømmen selges på børsen Nord Pool Spot. Omtrent av kraften i Norge omsettes på strømbørsen Nord Pool Spot.

Med denne avtalen vil din strømpris følge spotprisen på Nord Pool, den nordiske kraftbørsen.

Børsen justerer sine priser en gang i døgnet, prisen du skal betale . Du får da dagens spotpris samt den fulle premien over spot du betalte for mynten. Merk at vi iblant, til en lavere pris, tilbyr mynter med skjønnhetsdefekter. Dagens spotpriser per prisområde: Tromsø.

For ein oversikt over dagens (siste døgn) spotprisar klikk her: Nordpool Spot. Trykk på NOK så får du prisen i norske kroner. Spotpris er prisen som følger prisen på strømbørsen, som heter Nord Pool Spot.