Dips journalsystem

DIPS – Leverandør av elektronisk pasientjournal – EPJ. DIPS-tips er en nettside der du finner tips om hvordan du kan bruke journalsystemet DIPS bedre.

Den er drevet av Vinjar Romsvik, LIS-lege ved sykehuset i . Etter flere år med ulike pasientjournalsystemer innførte Oslo universitetssykehus (OUS) DIPS høsten 201 og fikk med det ett felles system. GBD journalsystem setter pasientsikkerhet og brukervennlighet i høysetet. Det er meget lett å sette seg inn i, og danner et godt fundament for en strukturert og . DIPS är den största leverantören av journalsystem i Norge och har idag marknadsandel på den norska marknaden för elektroniska patientjournaler.

Men du har likevel valgt å ta DIPS-kurset for leger? Jeg tror dette EPJ-prosjektet – det å få ett ensartet journalsystem – vil ha mye å si for .