Dosering av klor i drikkevann

Et enkelt verktøy for bruk til beregning av mengde klor ved dosering under bunkring av drikkevann. I tillegg kan den brukes til å bestemme forhold mellom vann . Hvor mye klor kan man tilsette drikkevannet før det blir giftig?

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere. Klorering av vannet vil si at det tilsettes klor til vannet. En kort oversikt over tilbakerapporteringene presenteres i denne artikkelen, og spesielt vektlegges de rapporterte problemene knyttet til dosering av klor. Klorering er en enkel og billig vannbehandlingsmetode, og selv lave doser klor er tilstrekkelig for å desinfisere drikkevann.

Normal klordosering ligger mellom 4-mg per liter, som betegnes som svak. Nødvendige slanger og koblinger for å dosere klorløsning inn i ledningen. Husk at klor angriper alle metall-legeringer .

Forskere ved Birmingham University undersøkte 400. Med drikkevann menes i disse bestemmelser vann til drikke og matlaging. ET nyutviklet system for klordosering til drikkevann, med en helt ny målefunksjon for restklor. Klordesinfeksjon, metode for sterilisering av drikkevann.

Samtlige abonnenter i Eidsvoll har fått klor i drikkevannet. Per Magnus: Fører klor i drikkevannet til misdannelser hos nyfødte? Trondheim kommune klorerer vannet med lave doser av klor.

I dag er klor den vanligste måten å desinfisere drikkevann i Norge. Høyere klor konsentrasjon – kortere kontakt tid. Dårligere vannkvalitet (mer klorbehov) trenger størrer doser . Etter filtrering går vannet gjennom UV-anlegget, før det tilsettes klor og vannglass. Det har imidlertid vist seg at klorering av humusholdig drikkevann kan medføre. Dosering av vannglass gjøres vanligvis mengdeproporsjonalt med en . Samtidig som vannet tilsettes lut, doseres det også klor i form av natriumhypokloritt.

Klor gir en ekstra beskyttelse mot eventuelle mikroorganismer i kommunalt . Regner med de som tilsetter klor i drikkevann for større skip, Lege. Klorsmak på drikkevannet skal nå ikke lenger være et problem. Det er denne verdien doseringen av klor styres etter.