Drikkevann i norge

Hvor er vannet best, og hvor er det dårlig? Kvalitetskravene til drikkevann er regulert i . Det blir feil at blant andre Mattilsynet sitter og sier at drikkevannet i Norge er grunnleggende trygt.

Om grunnvann er egnet som drikkevann er avhengig av vannkvaliteten, som omfatter både fysiske, kjemiske og biologiske komponenter. Gå til Drikkevann i Norge – Bestemmelsene om drikkevann gis i drikkevannsforskriften. Den omfatter all drikkevannsforsyning både gjennom . Vannrør over hele landet er gamle – ofte rundt år, blant annet som her i Farsund.

Rørene ruster, er skitne og gir folk brunt vann i springen. Det ble en meget spennende finale i konkurransen om Norges beste drikkevann. Jubelbruset slapp løs da vinnerne av Norges beste drikkevann ble kåret på årets Miljø Teknikk-messe i Telenor Arena i dag.

VG Nett) Narvik kommune har det beste overflatevannet, mens Alta i Finnmark, Øvre Årdal i Sogn og Fjordane og Bø i Telemark har Norges . Hvor mye klor kan man tilsette drikkevannet før det blir giftig? Med det lave klornivået vi har i Norge, gir ikke kloren i vannet bivirkninger over . I Norge har vi en egenforskrift ”Drikkevannsforskriften” som innholder kvalitetskrav som. Norge skal ha Europas dårligste drikkevann.

Svaret er at vi i Norge har godt drikkevann, men at vi har store investeringsbehov. Drikkevann, vann av en slik kvalitet at det kan benyttes i.

Slik forurensning av drikkevann ansees ikke som noe stort problem i Norge. Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien. Regjeringen har nå vedtatt nye nasjonale mål i overensstemmelse med WHOs protokoll for vann og helse. Slike stoff bør ikke forekomme i drikkevann, men da det ofte ikke er mulig å unngå at rester av slike stoffer er til stede, har man i Norge satt en øvre grenseverdi . I Norge har råvannskvaliteten tradisjonelt vært regnet for å være go og det har vært vanlig å anse at det er trygt å drikke vann rett fra naturen. En av verdens største undersøkelser av helse og drikkevann er foretatt i Norge.

Flaten,1991) Resultatene fra denne tyder på at drikkevannet innvirker vesentlig . Men mange grunnvannsbrønner serverer giftig drikkevann. Samtidig er det for lite fluor i drikkevannet andre steder, for eksempel i Norge. Det er klor i drikkevannet vårt, det kan være opp til stoffer tilsatt i renset drikkevann fra springen, men det heter at blandingen er så tynn at du tåler det. De aller fleste har langt dårligere drikkevann enn de tror.

Nå kommer dingsene som skal rense vannet for deg.