Edle og uedle metaller

Uedle metaller er metaller som lett reagerer med fortynnede syrer og raskt oksiderer i luft dersom de ikke er dekket av en beskyttende oksidfilm, som f. Videre deles metallene i edle og uedle metaller, avhengig av evnen de har til å reagere med oksygen. Edle metaller som sølv og gull oksiderer .

Metallene kan igjen deles inn i uedle og edle metaller alt etter om de reagerer med salt- syre eller ikke . Målet med denne øvinga var å avgjere om utvalde metall er edle eller uedle metall, ved å tilsette saltsyre. Hypotesen min er at dei edle metalla vil ikkje løyse seg . Beskrivelse av oppgaven: Rapport i kjemi om edle og uedle metaller. Ingen karaktersetting på oppgavene, kun godkjent.

De som står nederst, holder seg best i metallform og kalles edle metaller. Det er en gradvis overgang mellom uedle metaller øverst og edle .

De innfødte er klar over at det edle metallet gull ikke lar seg oksydere så lett, men de . I dette forsøket skulle vi teste forskjellige metaller for å finne ut om de er edle metaller. Litium er metallet med lavest tetthet og iridium er metallet med størst tetthet. Videre deler vi metaller opp i edle metaller og uedle metaller. I standardene for dentale legeringer (2), anvendes uedelt (base metals) på legeringer med mindre enn 25ߙߙ innhold av edle metaller.

Begreper som for eksempel edle, halvedle, semiprecious og non. Uedle metaller (basmetaller, base metals) omfatter for eksempel krom (Cr), kobolt .

Sølv, Gull og Platina står nederst på tabellen og reagerer ikke. Galvanisk korrosjon oppstår når et edelt metall er i kontakt med et uedelt metall (mindre edelt). Då vil det edle metallet opptre som en anode, mens det andre . Rapport i kjemi om edle og uedle metaller. De tre nederste metallene, sølv – gull – platina, kaller vi edle metaller fordi de ikke reagerer. De andre metallene kaller vi uedle metaller. Spenningsrekka er et hjelpemiddel for å kunne forutsi hvilket reaksjoner mellom ulike stoffer som enten skjer spontant eller ikke.

Ifølge note til kapittel og note til dette avsnittet blir legeringer av uedle metaller å klassifisere på følgende måte: 1. Forskrift om edle metallers finhet og stempling. Bruk av uedle komponenter i varer av edelt metall skal ikke være tillatt, med følgende unntak: .