Ehf adresse

Du kan sende EHF-faktura fra SendRegning like enkelt som å sende faktura på. Du behøver heller ikke tenke på om du har riktig e-post- eller postadresse.

Som selvstendig næringsdrivende ønsker du naturlig nok å bruke mest mulig tid på å utføre jobben din og minst mulig på administrasjon og andre ting som . Mottaker ligger i adresseregisteret ELMA slik at utsteder vet at mottaker kan motta EHF faktura, kreditnota og purring og adressen mottaker skal . ELMA – Elektronisk mottakeradresseregister er et norsk register hvor mottakere av de forskjellige EHF formater er registrert. Lær hva du må gjøre for å kunne sende og motta elektroniske fakturaer på EHF-formatet. Her kan du søke i virksomheter som er registrert som mottakere av faktura i ELMA-registeret.

EHF anbudskatalog, katalog, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, faktura og kreditnota gir digital samhandling mellom kjøper og leverandør. Klikk på søkeknapp til høyre i feltet Elektronisk adresse for å utføre et . Det som starter med 99er hoved adressen og benyttes av alle som sender i EHF format (krav fra statlige selskaper).