Ekom loven

Loven gjelder virksomhet knyttet til elektronisk kommunikasjon og tilhørende utstyr. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig .

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) ble vedtatt 4. Lov om elektronisk kommunikasjon (EKOM-loven) har som formål å sikre norske brukere gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske . Krav til sikkerhet i ekomnett blir høyere og brukere skal få informasjon dersom innenlands elektronisk kommunikasjon . Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske. Forskrift om konsesjon til å opprette og drive radioanlegg om bord i norske skip. Forskrift om gebyrer og øvrige vederlag for . Den reviderte ekomloven strammer til reglene for bruk av informasjonskapsler (cookies).

LOV 2003-07-nr 83: Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).