Eksempler på halvledere

Halvledere er stoffer som ikke er gode elektriske ledere i ren form, men som. For eksempel vil en PN-overgang hindre elektroner å gå fra P til N men ikke fra N . Eksempler på gode isolatorer er glass og keramikk.

Halvleder: Elektronikk dreier seg i bunn og grunn om å styre strømmen på en spesiell måte, . For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens . Vi finner halvledere over alt rundt oss i hverdagen, inni mobiltelefoner, datamaskinger, fjernsyn og til å med radioen du skrur på i bilen. Eksempler på halvledere er silisium og germanium. Grovt sett deler vi materialer inn i metalliske ledere, halvledere og isolatorer.

Elektrisk strøm i halvledere: En halvleder er et stoff som leder strøm. I for eksempel rent silisium vil noen elektroner bli frie på grunn av termisk . For å oppnå strømgang i silikon eller en annen halvleder, doper man stoffet. Doping betyr at man tilsetter frie elektroner fra et annet stoff, for eksempel fosfor.

Til å begynne me er det en rekke typer halvledere. Eksempler er solceller, dioder og lysdioder. Trenger forklaring på det og eksempler på bruksområder.

Doping av halvledere innebærer å tilføre urenheter i halvleder materialet, for å kunne forandre . Vi lagerfører et bredt utvalg av halvlederkomponenter: isolerte moduler, pucker, studer og likerettere.

Halvledere brukes oftere og oftere i bransjen. Konstruksjon: I det vesentlige består en lysdiode av flere sjikt med halv- lederforbindelser. Se hvordan elektronene endrer posisjon og energi. For eksempel kan halvledere være rene elementer som germanium eller silisium, eller de kan være forbindelser som . For de fleste halvledere som er i bruk, ligger Eg mellom og aJ. Vi bruker halvlederen silisium som eksempel. Stoff: DOPING: Tilsetting av fremmedatomer som ligner silisium,.

Energibånd for elektroner i faste stoff (for eksempel metall): Energi.