Ekvidistanse definisjon

Her finner du betydninger av ordet Ekvidistanse. Du kan også legge til en definisjon av Ekvidistanse selv. Kartet har en målestokk og en ekvidistanse. Kartets viktigste begrensning er at det er en svært forminsket utgave av virkeligheten, men det betyr . Mellom hver kote er det en høydeforskjell som betegnes som kartets ekvidistanse.

Jo tettere det er mellom hver kote på kartet, dess brattere er terrenget. Ekvidistansen varierer med målestokken og detaljrikdommen på kartet, f. Betydningen av ekvidistanse: Forskjellen i høyde representert ved avstanden mellom tilstøtende konturlinjer. Ekvidistanse er den vertikale avstanden mellom to høgdekoter. I våre dagar er difor meteren gitt ein ny definisjon, nemleg ut frå bylgjelengda til den strålinga .

Den konstante, loddrette avstanden mellom to nabohøydekurver (koter). Instrumentering for måling av avstand mellom . Et kart defineres som en plan grafisk gjengivelse av jordoverflaten eller deler av. Der kan det for eksempel stå: ekvidistanse meter, ekvidistanse contour . Toppen av kollen er som du ser på litt over meter.

For å få høyden ned på kartet bruker vi høydekurvene . Ekvidistansen i ISSOM har blitt valgt slik at den samsvarer med ISOM-ekvidistansen.

Et kommunalt kartverks hovedkart skal normalt være i målestokk 1:10og med ekvidistanse m. Et kart defineres som; En todimensjonal fremstilling av noe tredimensjonalt. Hvordan velge ut høydekurver med ønsket ekvidistanse? Det er ikke tillatt å benytte ulike ekvidistanser på det samme kartet. Høydekurve: Høydekurve (isolinje) med ekvidistanse 1meter på fastmark og isbre.

Bodømarka i målestokk : 00 med ekvidistanse m. Vår definisjon av begrepet ”Bodømarka” er sammenfallende med. Definisjoner av de fem enkeltvariablene som utgjør den sammensatte. Avstanden mellom hver kote er kjent som ekvidistanse.

Den andre funksjonen av høydekurver er overflate definisjon.