Elektrisitet og magnetisme powerpoint

Magnetisme og elektrisitet – nære slektninger. Magneter har to poler, like poler frastøter hverandre, og ulike poler tiltrekker . Læreplanen: gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare .

Så kom oppdagelsen av elektrisitet – det gav mange nye muligheter: Ørsted oppdager sammenheng mellom magnetisme og elektrisitet. Här kommer powerpoint om elektricitet, som ni kan vara till hjälp inför provet. Presentasjon oElektrisitet PowerPoint nr Av Karina Schjølberg.

Læreplanmål i LKFenomener og stoffer 7. Kapittel 1 Eureka Elektrisitet og magnetisme. Elektrisk energi får vi på forskjellige måter. Veke MAGNETISME OG ELEKTRISITET – NÆRE SLEKTNINGAR (139-143).

Kven oppdaga samanhengen mellom elektrisitet og magnetisme? HVORFOR HENGER BALLONGEN PÅ VEGGEN ETTERPÅ? Hva er elektrisk strøm; Magnetisme; Vekselstrøm og likestrøm; Blyakkumulatoren; Elektriske begreper. Elektriske kretser; Elektriske komponenter . Gjorde flere viktige oppdagelser i kjemi, elektrisitet og magnetisme.

Ble verdensberømt for sitt pendel- forsøk, som viste at jorda roterte. Hva i all verden er det som får bursdagsballongene til å sitte fast i taket bare man gnir litt på dem?

Maxwell forenede elektricitet og magnetisme med sine berømte ligninger (1873). Fysikkens paradigme: Foreningen af teorier – Reduktionismen. Lage PowerPoint fra ekskursjon i nærmiljøet.

Gjennomføre en ekskursjon til vann og beskrive denne med en PowerPoint.