Elektrisk fältstyrka enhet

Det elektriska fältet är ett vektorfält där fältvektorn (fältstyrkan) har SI-enheten newton per coulomb (N C-1), eller (helt ekvivalent) volt per meter (V m-1). Elektrisk fältstyrka – den elektriska kraft som verkar på en orörlig positivt. Magnetisk fältstyrka – krafter mellan magneter och strömförande elektriska ledare .

Du kan använda vilken du vill men det snyggaste är väl att använda enhet utefter vilken . Elektrisk fältstyrka är elektrisk kraft per laddning,. Det finns en stor likhet mellan gravitationsfältet . Elektriskt fält definieras som elektrisk kraft per enhetsladdning. Fältets riktning är samma som riktningen för . Spänning och fältstyrka i homogena fält; Elektrisk ström; Elektrisk potential.

Enheten för elektrisk laddning i SI-systemet är C = As.

En elektrisk laddning påverkar varje annan laddning i omgivningen med en viss kraft. Vilket alltså är sambandet mellan spänning och fältstyrka. Fältstyrkan anger alltså hur stor spänningen är per meter.

Enheten för elektrisk fältstyrka kan således . Elektrisk fältstyrka(E): definieras som den kraft en enhetsladdning utsättes för:. Elektrisk fältstyrka omkring en lång laddad cylinder r.

Elektrisk fältstyrka utanför en utsträckt plan platta. Elektrisk fältstyrka definieras som elektrisk kraft per laddning. Elektrisk fältstyrka, E, är elektrisk kraft per laddning.

Det elektriska fältet beskriver alltså kraften på en enhetsladdning.