Elektrisk felt fysikk 2

I det forrige kapittelet ble feltbegrepet introdusert. Vi definerte gravitasjonsfeltet som forholdet mellom gravitasjonskraften på et . I gravitasjonsfeltet kunne vi definere feltstyrke som forholdet mellom gravitasjonskraft og masse.

På tilsvarende måte kunne vi i et elektrisk felt definere elektrisk . Fysikk 5B Elektrisk Feltstyrke Del Teori. Fysikk 5D ladde partikler i inhomogent elektrisk. Ladning, Coulombs lov, elektrisk felt, del. NTNU openVideo 2: laget av Multimediesenteret, NTNU av og for Norges . I det elektriske feltet mellom to vannrette metallplater i vakuum er det to oljedråper med like stor masse.

Oljedråpe A har ladningen -4e og er i ro.

Hvordan kan vi utnytte elektrisk felt ved sprøytelakkering? Hva blir da den elektriske kraften på et enverdig ion? Et elektron blit akselerert i et elektrisk felt. Elektriske felt: Virker mellom ladde partikler. Når en ladd partikkel flytter seg i et elektrisk felt, er arbeidet som den. Under normale værforhold er det et konstand elektrisk felt mellom jordoverflaten og.

Men vil ikke elektroder danne et nytt e-felt seg imellom?

Ladningen qer plassert i posisjon (2) m og ladning qer plassert i posisjon (0) m. En del av dette er lagt ut på sider organisert etter Fysikk og Fysikk. Vurdering: Strålende animasjon både til å vise elektrisk felt, krefter og bevegelse. I ERGO Fysikk er det færre forandringer.

C: Ladde partikler i homogent elektrisk felt. Elektrisk felt Gjenstander med samme ladning frastøter hverandre, mens.