Elektriskt fält

Ett elektriskt fält alstras av elektriskt laddade partiklar och tidsvarierande magnetfält. Det elektriska fältet beskriver den elektriska kraft som verkar på en orörlig . En elektrisk dipol är inom fysiken två elektriska laddningar med samma.

När en dipol placeras i ett elektriskt fält så uppstår lika men motriktade krafter på båda . Inom fysiken behandlas magnetiska fält som vektorfält, vilka beskriver krafterna mellan magneter och strömförande elektriska ledare. Man illustrerar elektriska fält som linjer. Ju tätare linjerna ligger desto starkare blir fältet.

Fältriktningen bestäms av hur kraften på en positivt laddad testpartikel är . Ett elektriskt fält är ett kraftfält som påverkar laddningar. Lägg märke till likheter och skillnader mellan elektriska fält och gratvitationsfält.

ELEKTRISKA KRAFTER OCH ELEKTRISKA FÃLT: Egenskaper hos elektriska laddningar. Elektriska fält uppstår genom skillnader i spänning: högre spänning och kortare. Magnetiska fält skapas av elektrisk ströstörre ström ger högre magnetfält. För tillfället vet vi av bara fyra olika fundamentala krafter i universum.

En vanlig typ av elektriska fält är de som uppstår mellan två parallella plattor med olika spänning. Ett elektrisk fält är ett område inom vilket elektriska krafter verkar på elektriska laddningar. Fältet har den riktinig som en positiv laddning skule .

Två fundamentala begrepp: källor och fält. I elektrostatiken är källan den elektriska ladd- ningen och fältet det elektriska fältet. Inuti sfären måste elektriska fältet vara = 0. Utanför sfären kan visas att det elektriska fältet är . Har precis börjat med elektriska fält men jag känner att jag är lite problem att förstå detta som känns lite abstrakt för mig.

V- och 4kV-växelströms- ledningar och . Laddning ger upphov till ett elektriskt fält.