Elektro vg1 pensum

Læreplan i felles programfag i Vgelektrofag (ELE1-01). Varighet: År: Tilhører utdanningsprogram Elektrofag. Læreplan i felles programfag i Vgelektrofag .

Læreplan i felles programfag i Vgelektrofag. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. Serien er oppdatert etter de siste læreplanene og er tilrettelagt for å gi elevene best . Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning og fagbrev innen elektrofag. Elektrofag Vgåpner mulighetene for en rekke yrker innen . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Her finner du lærestoff for Elektrofag Vgsom gir deg mulighet til å nå alle kompetansemålene i læreplanen.

Reklamefilm for elektrofaget fra Bjørnholt Videregående Skole. Etter VGi elektrofaget finnes følgende VGtilbud innefor elektrofaget: 1. Elektrofag Vgåpner mulighetene for en rekke yrker innen innstallasjon og. Jeg skal begynne på vgElektro til høsten, og lurer på hva man lærer(pensum, osv. osv.) Jeg kan grunnleggende i småelektronikk.

Sinus 1EL er skrevet etter læreplanen fra 20for kurset 1T innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Den er dermed spesielt godt egnet for elever som . Innholdet er ordnet etter kapitlene i læreboka fra 201 som dekker dagens læreplan.

Du må lese innholdet i læreboka for å kunne svare på oppgavene på dette . ZoneOfAvoidance: Kan du ikke bare begynne på VGelektro? Kjenner opptil flere som gikk elektro, har sett pensum og vet hva jeg snakker om. Utdanningsprogram for yrkesfag i videregående opplæring, VGog VG2. Hele 3BI pensumet, biologi VKII, kortet ned fra 3sider til sider. Stilen inneholder notater fra boka Elenergi-systemer Faktabok (VgElektro).

Pensumlista sendes til bokhandelen i Honningsvåg som bestiller inn pensumlitteraturen. Hammerfest videregående tilbyr vgElektrofag vgAutomatisering vgElenergi vgAutomatisering Vgpåbygging. Her er mye av pensum på Data Elektronikk på VG1.