Elektrofag vg1

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Læreplan i felles programfag i Vgelektrofag (ELE1-01). Varighet: År: Tilhører utdanningsprogram Elektrofag.

Læreplan i felles programfag i Vgelektrofag . Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning og fagbrev innen elektrofag. Elektrofag Vgåpner mulighetene for en rekke yrker innen . Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning og fagbrev innen elektrofag, og som har fellesfagene fra før. Serien er oppdatert etter de siste læreplanene og er tilrettelagt for å gi elevene best . Her finner du lærestoff for Elektrofag Vgsom gir deg mulighet til å nå alle kompetansemålene i læreplanen.

Les om elektrofag ved Kirkenes videregående skole.

Reklamefilm for elektrofaget fra Bjørnholt Videregående Skole. Etter VGi elektrofaget finnes følgende VGtilbud innefor elektrofaget: 1. På VgElektrofag får du praksisretta undervisning. Ei undervisning som vil gi deg et innblikk i en rekke av de mange yrkene som dette utdanningsprogrammet . Elektrofagene, du har over muligheter som alle representere . Vg elektro er et felles Vg for alle elektro- og elektronikkutdanninger.

Elevene lærer grunnleggende elektroteknikk, elektronikk og datateknikk.

Elektrofag Vgåpner mulighetene for en rekke yrker innen innstallasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer; som Elenergi, Data og . Hammerfest videregående tilbyr vgElektrofag vgAutomatisering vgElenergi vgAutomatisering Vgpåbygging. VgElektrofag Sammenlignet med tidligere tider er dagens samfunn preget av raske endringer. Hovedårsaken til hyppige samfunnsendringer er muligheten . Elektrofag er et av utdanningsprogram du kan velge når du starter din videregående utdanning.

Mål: Gi en innføring i elektriske og elektroniske anlegg, samt data- og IKT-systemer. Elektrofagene inngår i noen av de viktigste yrkene som skal til for å få et samfunn til å fungere. Velger du elektrofag kan du tre inn i en spennende verden som .